Đấu Tranh Bất Bạo Động tại Việt Nam: hiện tại và tương lai

Đoàn Hưng - SBTN

08/19/2015

Có thể nói đấu tranh bất bạo động (ĐTBBĐ) là vũ khí hữu hiệu nhất của phong trào đấu tranh trong nước Việt Nam, sử dụng để tháo gỡ chế độ độc tài CSVN. Bất bạo động cũng là một nền móng vững chắc cho một xã hội Việt Nam dân chủ trong tương lai. Hiện nay, phong trào ĐTBBĐ trong nước đang hoạt động ra sao? Trong tương lai sẽ phát triển như thế nào? Để trả lời cho những vấn đề này, ông Lý Thái Hùng - Tổng Bí Thư của đảng Việt Tân đã dành cho SBTN một cuộc phỏng vấn đặc biệt:

SBTN: Kính thưa ông Lý Thái Hùng, hiện nay những chiến thuật nào của ĐTBBĐ người trong nước đã và đang sử dụng có hiệu quả?

Lý Thái Hùng: Thưa anh, trước khi trả lời về các chiến thuật đấu tranh bất bạo động mà phong trào dân chủ ở trong nước đã và đang sử dụng có hiệu quả, chúng ta cần điểm lại những chiến thuật của đấu tranh bất bạo động là gì.

Theo Tiến sĩ Gene Sharp, một nhà nghiên cứu về đấu tranh bất bạo động đã xếp khoảng 200 “chiến thuật” phản kháng của quần chúng theo ba mức độ từ thấp lên cao: 1/ Phản đối, 2/ Bất hợp tác; 3/ Đối đầu công khai.

Phản đối là hình thức đấu tranh căn bản nhất của bất bạo động, nhằm bày tỏ sự bất mãn của một người hay của nhiều người về một chính sách hay một chủ trương nào đó của nhà cầm quyền.

Bất hợp tác là hình thức phản kháng mang tính chất bất tuân phục về các nguyên tắc, đường lối chủ trương của chế độ độc tài.

Đối đầu công khai là hình thức phản kháng mạnh mẽ của số đông nhằm tạo áp lực toàn diện lên chế độ phải chấp nhận thay đổi hay đẩy chế độ vào thế lúng túng đối phó rồi tan rã.

Trong thời gian vừa qua, phong trào dân chủ tại Việt Nam đã và đang tiến hành những chiến thuật mang hình thức phản đối, và theo tôi rất là hiệu quả.

Hình thức phản đối rất đa dạng: từ ra kiến nghị, thỉnh nguyện thư, kẻ biểu ngữ, cầu nguyện, rải tờ rơi, biểu tình… đã mở rộng sang hình thức hội thảo, tổng tuyệt thực, tham dự các diễn đàn quốc tế. Đại diện các đoàn thể xã hội dân sự thường xuyên lên tiếng chung về một vấn đề nào đó của đất nước, hay để phản đối các chính sách của chính quyền.

Cốt lõi của các hình thức phản đối nói trên là giúp cho từng cá nhân - từ tâm trạng sợ sệt, e ngại - có thể cùng với nhiều người khác bày tỏ sự bất đồng của mình đối với các chính sách cai trị, mà không sợ bị trả thù hay trù dập.

Đây là những nỗ lực rất quan trọng và căn bản của đấu tranh bất bạo động, giúp người dân vượt qua được sự sợ hãi và kiềm tỏa của chế độ. Chính vì thế, phong trào dân chủ tại Việt Nam đã phát triển và lớn mạnh trong thời gian vừa qua.

SBTN: Những chiến thuật nào của ĐTBBĐ người trong nước chưa sử dụng, nhưng nên bắt đầu sử dụng trong thời gian tới?

Lý Thái Hùng: Hiện nay, sự hoạt động tích cực của các đoàn thể xã hội dân sự đang phát triển
cùng với sự ứng dụng nhanh chóng và lan rộng của mạng Facebook - hiện có non 30 triệu người tham gia. Tôi tin là phong trào dân chủ Việt Nam sẽ tiến lên hình thái phản kháng “bất hợp tác”, nấc thứ hai của chiến thuật đấu tranh bất bạo động, trong thời gian tới.

Theo Giáo sư Gene Sharp thì phương thức này có đến trên 100 loại hành động, được chia làm ba loại: bất hợp tác về xã hội; bất hợp tác về kinh tế bao gồm đình công, tẩy chay; và bất hợp tác về chính trị.

Ví dụ rút tên ra khỏi các đoàn thể của đảng và nhà nước. Ngưng tham gia các sinh hoạt thể thao, văn hóa. Từ chối làm việc với những công ty, nhà máy đàn áp nhân phẩm công nhân. Tự lãng công, bãi công. Rủ nhau rút tiền hàng loạt ra khỏi ngân hàng nhà nước. Từ chối trả nợ, trả lãi xuất; từ chối đóng thuế; từ chối đóng các lệ phí hành chánh cho những thủ tục phục vụ người dân...

Những hình thức phản kháng này tuy đã có xuất hiện ở Việt Nam, nhưng chưa mang tính đồng loạt với số đông hoặc lâu bền, có tổ chức.

Riêng về bất hợp tác chính trị thì trong thời gian qua nhiều cá nhân và đoàn thể xã hội dân sự đã và đang tiến hành, như công khai đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN thực thi các quyền tự do của con người, từ chối lệnh tập trung hay trình diện tổ dân phố, trụ sở công an, từ chối hợp tác với các cơ quan điều tra của nhà nước...

Hiện nay Quốc hội CSVN đang cho tham khảo ý kiến về ba dự án luật: luật về Hội, luật về quyền tiếp cận thông tin, luật về biểu tình, và sẽ phải thông qua trong thời gian tới. Lý do chế độ phải xem xét việc đưa ra các luật này là vì áp lực tranh đấu của người dân đòi hỏi những quyền căn bản, song song với sự vận động thêm áp lực của quốc tế lên chế độ.

CSVN mong muốn đưa ra nhiều điều khoản luật khắt khe, để ràng buộc quyền con người trong các dự luật này. Nhưng sự kiện Hà Nội phải thể chế hóa thành luật những quyền cơ bản của người dân nói trên, đã trở thành cơ hội cho người trong nước khai thác thành những chiến thuật bất hợp tác về chính trị.

Nói cách khác, khi CSVN buộc phải thể chế hóa thành luật những điều mà trước đây họ cố tình lập lờ để áp dụng tùy tiện, thì nay sẽ là những luận chứng để cho phong trào dân chủ đặt vấn đề, và kêu gọi tẩy chay, nếu Hà Nội tiếp tục dùng “luật rừng”.

SBTN: Làm cách nào để các cuộc ĐTBBĐ có thể có đông người tham gia hơn hiện nay? Thí dụ như cuộc biểu tình của công dân Po Yuen lên đến 90,000, nhưng đó chỉ là tự phát, không do một tổ chức tập hợp lại?

Lý Thái Hùng: Trong bất cứ cuộc đấu tranh bất bạo động nào - để thành công – đều phải có số đông áp đảo. Nhưng số đông này không thể trở thành một khối sức mạnh có quy củ, có thể làm tê liệt sự vận hành xã hội trong một thời gian ngắn nếu không có hai điều kiện sau đây:

Thứ nhất là phải có một lực đầu tàu. Hay nói cách khác là phải có một thành phần lãnh đạo can đảm và kiên quyết, để điều hướng phong trào đạt đến mục tiêu sau cùng là xóa bỏ độc tài, xây dựng tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

Thứ hai là phải có một khối quần chúng cơ hữu luôn luôn sát cánh trong mọi nỗ lực vận động, thì mới tạo được chất men để kêu gọi số đông tham gia trong những giờ phút cao điểm.

Thật ra cuộc đình công của công nhân Po Yuen có sự tổ chức. Nhưng họ chỉ nhằm vào một yêu sách duy nhất là bãi bỏ điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội, vì công nhân không muốn chờ hưu mới lãnh tiền bảo hiểm sau khi nghỉ việc.

Vì thế, để có số đông, ngoài thông điệp kêu gọi, phong trào phải quy tụ một số cán bộ có khả năng vận động quần chúng. Các cán bộ này phải nắm vững kỹ thuật tổ chức và huy động quần chúng, để giữ được số đông tại một vị trí nhất định, từ đó làm trung tâm điểm thu hút số người tham gia ngày một đông đảo.

SBTN: Những điểm nào các nhà đấu tranh trong nước cần lưu ý, cải thiện để nâng cao hiệu quả của phong trào ĐTBBĐ tại Việt Nam là gì trong thời gian tới?

Lý Thái Hùng: Trước khi trình bày ý kiến về câu hỏi rất thực tế này, tôi muốn chia xẻ về bốn bước mà bất cứ phong trào đấu tranh bất bạo đông nào cũng phải trải qua - từ lúc khởi đầu cho đến lúc thành công – mà Tiến sĩ Gene Sharp đã nghiên cứu và đúc kết:

1/ Tăng cường sức mạnh của khối quần chúng bị áp bức bằng chính sự quyết tâm, niềm tin, và những cách thức phản kháng. Tức là thời kỳ giúp chính những cá nhân bị áp bức can đảm vượt qua sợ hãi, đứng lên phản đối chế độ.

2/ Tăng cường sức mạnh của những đoàn thể, tổ chức, hay các nhóm nằm ngoài khuôn khổ kiểm soát của chế độ bằng những nỗ lực liên kết các hành động phản đối tập thể... Tức là thời kỳ giúp pháp triển những tổ chức xã hội dân sự.

3/ Xây dựng một lực đầu tàu, đủ tiềm năng đại diện cho mọi khuynh hướng phản kháng, từ đại diện của các tổ chức xã hội dân sự, lực luợng tôn giáo, chính trị, công đoàn ..., với sự xuất hiện liên minh chính trị đối lập.

4/ Khai triển một chiến lược tổng thể sáng suốt, thực tiễn và linh động để từng bước dồn chế độ độc tài vào thế suy yếu và mất dần quyền lực độc tôn, trong sự lớn mạnh của lực lượng dân chủ.

Dựa vào những bước tiến của phong trào dân chủ nói trên, lực lượng dân chủ tại Việt Nam đã bước qua giai đoạn thứ 2 (thời kỳ đánh dấu sự xuất hiện của các đoàn thể xã hội dân sự), để chuyển qua giai đoạn thứ 3 (hình thành một lực đầu tàu để lãnh đạo phong trào dân chủ Việt Nam).

Nói cách khác, để nâng cao hiệu quả của phong trào đấu tranh bất bạo động tại Việt Nam trong thời gian tới, cần phải tiến hành gấp rút là hình thành một lực đầu tàu để lãnh đạo phong trào, và điều hướng các chống đối của quần chúng một cách đồng bộ, thiết thực.

SBTN: Như vậy thì sự kết hợp một lực đầu tàu hay liên minh chính trị đối lập sẽ diễn ra như thế nào trong trường hợp Việt Nam?

Lý Thái Hùng: Hiện nay thì nhiều đoàn thể và lực lượng chính trị đã và đang có những liên lạc, trao đổi cũng như hợp tác trên một số công tác đấu tranh khác nhau. Tuy chưa minh danh, nhưng đó là những chỉ dấu của sự kết hợp.

Khi áp lực phản kháng lớn mạnh, phong trào dân chủ bước vào thời kỳ công khai trực diện, đẩy cho không gian chính trị tại Việt Nam vượt ra khỏi tầm kiềm chế của CSVN, đó là lúc những sự kết hợp hiện nay sẽ biến thể thành những liên minh chính trị.

SBTN: Xin cảm ơn ông!

Đoàn Hưng / SBTN

Nguồn: SBTN


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

29/08/2015 @ 01:33

Thật ra bề nổi các hoạt động ở Việt nam chỉ mang tính đòi quyền lợi và phản đối những chính sách của nhà cầm quyền thôi. Khi mà quyền lợi được đáp ứng thì cũng lắng xuống. Nếu có tổ chức thì coi đây như là các phép thử với nhà cầm quyền. Từ con các khe nước sẽ tạo thành con suối. nhiều con suối sẽ tạo thành con sông lớn..

Nếu tổ chức không hoạt động mạnh mẽ và bền chặt ở Việt Nam thì cũng chỉ là lý thuyết thôi.
Với lại, sự kiểm soát gắt gao của chế độ hiện tại cũng là sự khó khăn cho hoạt động của các tổ chức đối kháng tại Việt Nam.

- Hoang Hai

6/10/2015 @ 05:36

Lập luận chặt chẽ như vậy nhưng mặt khác tôi thắc mắc. Nếu muốn xây dựng được 1 lực lượng nòng cốt để lãnh đạo tai VN thì bắt đầu từ đâu. Ko những thế mà còn có những con người muốn xây dựng, hoặc gia nhập vào Việt Tân cũng chẳng biết nên bắt đầu từ, cách thức làm sao nưa?

- Nđd

30/10/2015 @ 00:47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ông Nguyễn Khắc Chử
Bí Thư Tỉnh Ủy Lai Châu

Tên tôi là: Trần Văn Khi
Đại diện cho 2 hộ Gia đình: Ông Trần Văn Khi và Bà Phạm Thị Kim Dung
Nghề nghiệp: Lao động tự do
Quê quán: Đông Hòa - Đông Hưng - Thái Bình
Hộ khẩu thường trú: Tổ 8 - P Tân Phong - TP Lai Châu
Tạm trú: Thuê trọ nhà 001 - Tổ 10 - P Đoàn Kết - TP Lai Châu
Điện thoại liên hệ: 01646 503 528

Gia đình chúng tôi viết đơn này kính gửi Ông và đề nghị Ông chỉ đạo giải quyết cho 2 Gia đình chúng tôi:

1. Gia đình chúng tôi đã rất nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan trong Tỉnh Lai Châu và Thành phố Lai Châu đề nghị giải quyết trả tiền thiệt hại ( 33.500.000 vnđ ) do phải đi thuê nhà ở cho Gia đình chúng tôi theo quyết định 1100/QĐ-UBND ngày 7/4/2008 của UBND TX Lai Châu ( nay là UBND Thành Phố Lai Châu ) gây ra. Báo cáo với Ông đến ngày hôm nay 19/10/2015 số tiền thiệt hại Gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được. đề nghị Ông chỉ đạo giải quyết trả tiền cho Gia đình chúng tôi.

2. Về Đất ở của 2 Gia đình chúng tôi, báo cáo Ông hiện tại có 2 hộ, hộ của Bà Phạm Thị Kim Dung có 2 khẩu là hộ nghèo và tàn tật, hộ của Ông Trần Văn Khi có 3 khẩu, 2 Gia đình chúng tôi đề nghị Ông chỉ đạo hủy bỏ quyết định thu hồi đất để 2 Gia đình chúng tôi xây dựng lại nhà, ổn định chỗ ở.

Vậy 2 Gia đình chúng tôi đề nghị Ông chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 việc trên cho 2 Gia đình chúng tôi, đề nghị Ông xuống kiểm tra trực tiếp, nếu cứ chờ đợi cấp dưới báo cáo thì 2 Gia đình chúng tôi đến lúc chết cũng chưa được giải quyết.

Gia đình chúng tôi chân thành cảm ơn Ông!
Lai châu, ngày 19 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
Trần Văn Khi

- Trần Văn Khi

21/06/2016 @ 20:36

Tôi ủng hộ giành lại nhân quyền và đa đảng... có cạnh tranh mới có phát triển...

14/10/2017 @ 21:20

Tặng phương án nầy đến ….............

Những gì mà quí bạn đọc sau dây không phải là ý cũa riêng tôi, mà là sự gom góp trên mạng rôi kết hợp lại, quí bạn có thể nghiên cứu thêm và sữ dụng tùy theo sự thích hợp cũa mình hay của toàn dân. Phương án nấy có rất nhiều khả năng thành công, Đồng Tâm là một chứng minh nếu đem áp dụng nó đồng loạt cho cả nước.

Dân chủ không thể có bằng sự ban ơn mà bằng sự đấu tranh.

Đấu tranh bất bạo động là một hình thức đấu tranh không dùng vũ khí nhưng dùng số đông quần chúng và chính nghĩa của họ làm sức mạnh để áp lực và hóa giải một thế lực mạnh hơn gấp nhiều lần.

Đây là một phương pháp đấu tranh bất bạo động nhưng không thụ động. Nó không phải là không hành động. Nó là hành động không dùng bạo lực, nhưng đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ, đòi hỏi một chính nghĩa để có được sự ủng hộ của số đông.

PHƯƠNG THỨC ĐÒI LẠI QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN:

1.- Các đảng phái chính trị, tôn giáo, trí thức, học sinh, công nhân, nông dân, những người yêu nước và toàn dân. Sử dụng tất cả phương tiện truyền thông phổ biến phương án ĐÒI LẠI QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN như sau:

Lực lượng các đảng phái chính trị, tôn giáo, trí thức, học sinh, công nhân, nông dân, những người yêu nước và toàn dân ở nơi cư ngụ của mình để thi hành nhiệm vụ ĐÒI LẠI QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN. Ở ấp kéo nhau tới trụ sở ấp kêu gọi ủy ban ấp từ chức trao quyền lại cho chân. (Trong trường hợp họ bất hợp tác thì chúng ta dùng lực để khống chế họ. Chúng ta cứ thử nghỉ trong một ấp với lực lượng dân chủ khoảng 100 tới 200 người, nếu chúng ta cùng lúc đến văn phóng ấp để thi hành nhiệm vụ ĐÒI LẠI QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN thì phần thắng sẽ về ai ? Và nếu sự kiện nấy xảy ra cùng lúc trên toàn đất nước thì QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN tất phãi chiến thắng. Ở PHƯỜNG, XẢ, THỊ XẢ THÀNH PHỐ cùng đồng loạt làm như ấp là kéo nhau tới trụ sở ĐÒI LẠI QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN.

Phổ biến phương cách nầy đến các tẩng lớp nhân dân, (cho tới khi người dân và báo chí, đài TV của chế độ cầm quyền bắt đầu lên tiếng) thì ta thành lập HỘI ĐỒNG ĐIỀU HỢP ĐÒI LẠI QUYẾN LÀM CHỦ CỦA DÂN va định ngày tổng khởi nghỉa. Trông ngày tổng khởi nghỉa HỘI ĐỒNG ĐIỀU HỢP phãi chiếm các đài Tuyền hình và phát thanh và dùng nó làm phương tiện cho việc kêu gọi toàn dân tham gia; dùng nó đễ điều hơp , điếu hành cuộc cách mạng. Nhanh chóng vận động quân đội và canh sát hủng hộ chính phũ lâm thời. Nhanh chống giữ trật tự an ninh cho toàn dân. (không it thì nhiều củng có những kẻ xấu gây ra những chuyện không mai).

2.- Các đảng phái chính trị, tôn giáo, trí thức và người Việt hải ngoại:
a.- Nhanh chóng phối hợp với các tổ chức trong nước thành lập chính phủ lâm thời.
b.- Nhanh chóng vận động các nước trên thế giới nhìn nhận ủng hộ chính phủ lâm thời.

- cong dan viet


Góp ý kiến cho bài này