`
(2005-01) Phản Đối Hải Quân Trung Quốc Tàn Sát Ngư Dân Việt Nam

Biểu tình lên án việc bắn giết ngư dân Việt Nam tại Berlin

Vào lúc 12 giờ ngày 12.2.2005 trước sứ quán Trung cộng tại thủ đô Berlin Đức quốc một cuộc biểu tình đã do Ủy ban Điều hợp Công tác Đấu tranh của Cộng đồng NV tại CHLB Đức tổ chức để lên án hành động bắn giết ngư dân VN của hải quân Trung quốc trên vịnh Bắc bộ vào ngày 8.1.2005 vừa (...) (17/02/2005)