`
(2005-04) Freedom March - Ngày Đấu Tranh cho Tự Do Việt Nam

Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết 228 với tỉ số tuyệt đối

Vào ngày 3 tháng 5, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị Quyết 228 để tưởng niệm năm thứ 30 khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ trước sự tấn công bằng vũ trang của miền Bắc Việt Nam với tỉ số tuyệt đối. Trong những ngày 28 và 29 tháng Tư vừa qua, Ban Tổ Chức của Ngày Đấu Tranh Cho Tự Do Việt Nam ( Viet Nam Freedom March), với sự (...) (7/05/2005)