`
(2005-06) Phản Đối Chuyến Công Du của Thủ Tướng CSVN Phan Văn Khải

Biểu Tình Chống Phan Văn Khải Tại Tokyo Nhật Bản

Đại diện các hội đoàn, đoàn thể cùng đông đảo đồng bào sinh sống tại Tokyo và vùng phụ cận đã tập họp trước cổng chính của Hotel New Otani, nơi Phan văn Khải và đoàn tùy tùng sẽ đến tạm dừng chân sau những ngày bị đồng bào tại Hoa Kỳ và Canada biểu tình chống đối, trước khi gặp Thủ Tướng Koizumi tại dinh Thủ (...) (1/07/2005)