`
(2005-10) Chống Tuyên Truyền CSVN Tại Úc Châu

Biểu Tình Chống Tuyên Truyền Của Cộng Sản Việt Nam Tại Bankstown-Sydney

Sau hai cuộc biểu tình thành công với số người tham dự kỷ lục tại thủ đô Canberra (31/10) và Sydney (2/11), tối ngày 4 tháng 11 vừa qua, hơn 10 ngàn đồng hương đã tiếp tục tham dự cuộc biểu tình chống buổi trình diễn ca nhạc, có mục tiêu tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam tại Bankstown, thành phố (...) (4/11/2005)