`
(2007-03) Phản đối CSVN Đàn Áp Các Nhà Dân Chủ

San Jose Thắp Nến Vì Dân Chủ Và Nhân Quyền Việt Nam

Hôm 21 tháng 4 năm 2007, người Việt tỵ nạn vùng Bắc Cali đã tham dự ngày Thắp nến vì Dân chủ và Nhân Quyền, do Cộng Đồng Người Việt Bắc California và Đài Phát Thanh Quê Hương tổ chức, tại khu thương mại Lion Plaza. Trong dịp này Tổ chức Việt Nam Tương Lai (Viet Nam Future Foundation) và Phụ Nữ Vì Nhân Quyền (Women for (...) (25/04/2007)