`
(2007-04) Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Sinh Hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Tại Nam California

Trong ba ngày cuối tuần vừa qua, nhiều hội đoàn và tổ chức, đặc biệt là giới trẻ, trong cộng đồng Việt Nam đã đồng loạt tưởng niệm lần thứ 32 ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư tại nhiều nơi trong vùng Little Saigon, đặc biệt tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ủng hộ những nhà đấu tranh trong nước, diễn vở kịch “Phiên Tòa Bịt Miệng,” (...) (6/05/2007)