`
(2007-12) Quốc Tế Nhân Quyền '07

Thế Giới Tự Do đã để ý đến vấn đề tự do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam

(Hà Long) - Cuộc họp thường kỳ của Quốc Hội Âu Châu đã diễn ra từ ngày 20 đến 23/10/2008 tại thành phố Strasbourg, Pháp quốc. Theo biên bản của cuộc họp, dân biểu Jean-Pierre Jouyet có trách nhiệm trả lời quốc hội vào ngày 21/19/2008 về Hiệp Định và Đối Tác giữa Liên Hiệp Âu Châu với Việt Nam. Khối Âu Châu phải tái thẩm định mối (...) (23/10/2008)