`
(2009-02) Không Quên Những Người Tranh Đấu Đón Xuân Trong Tù
Những việc bạn có thể làm
==== Gửi thiệp chúc Tết các nhà dân chủ đang trong tù ====
Linh Mục Nguyễn Văn Lý
Nguyễn Văn Hải (Điếu Cầy)
Phạm Thanh Nghiên
Lê Thị Công Nhân
Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguyễn Văn Đài
Ngô Quỳnh
Mục sư Nguyễn Thị Hồng
Phạm Văn Trội
Lê Nguyên Sang
Lương Văn Sinh
Huỳnh Nguyên Đạo
Phạm Bá Hải
Nguyễn Phong
Trần Quốc Hiền
Trương Minh Đức
Trương Quốc Huy
Vũ Hùng
Nguyễn Bình Thành
Nguyễn Bắc Truyền
Trần Đức Thạch
Nguyễn Văn Túc

Houston gửi thiệp chúc Tết các nhà dân chủ trong tù

Trong những ngày cuối tuần trước Tết âm lịch 2009, các đảng viên trong cơ sở Việt Tân tại Houston đã đặt bàn thông tin tại thương xá Hồng Kông để vận đồng đồng hương ký và gửi thiệp chúc Tết cho các nhà dân chủ hiện đang bị giam giữ trong lao tù CSVN. (15/01/2009)