`
Bia Kỷ Niệm Thuyền Nhân Việt Nam

Khánh Thành Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam

(VKTNVN) - Sau hơn 30 năm, cuộc sống của những Thuyền Nhân đã được ổn định. Để Tri Ân cho lòng nhân ái của chính phủ Úc Đại Lợi, để tưởng nhớ đến những Thuyền Nhân bất hạnh, và cũng để làm Di Tích cho thế hệ mai sau, với lòng ủng hộ nhiệt tình của Đồng Hương Úc Châu và khắp nơi, được sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính giới ở Victoria và cùng (...) (24/06/2008)