`
Biển Đông

Ông Trump phải làm gì để bảo vệ quyền tự do hải hành của Hoa Kỳ

(National Interest) - Khi đề cử ông Rex Tillerson của ExxonMobil làm bộ trưởng ngoại giao và tướng về hưu James Mattis làm bộ trưởng quốc phòng, tổng thống Trump đã trình làng các nhân sự an ninh quốc gia cao cấp. Nếu được quốc hội phê chuẩn, nhóm này sẽ bắt tay vào việc thiết lập nền tảng chiến lược cho chính quyền Hoa Kỳ (...) (19/01/2017)

xem tiếp