`
Các Thanh Niên Yêu Nước

Đại Sứ Quán Anh và Úc gặp trực tiếp Trần Minh Nhật

(Tâm Tâm - TNCG) - Để mục kích tận mắt những sự bức hại mà cựu tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật đã trải qua, chiều ngày 18/03/2016 đại diện hai đại sứ quán Úc và Anh đã vào thăm gia đình anh trong thời điểm nước sôi lửa bỏng này. Trưởng Bộ Phận Chính Trị Đại sứ quán Anh ông Graham Knight cùng với Bí Thư Thứ Hai thuộc Đại sứ quán Úc cô Rose (...) (18/03/2016)

xem tiếp