`
Cờ Vàng

Thư Mời Tham Dự Diễn Hành Vinh Danh Cờ Vàng Tại Sydney

(CĐNVTD/UC/NSW) - Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/NSW trân trọng kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện các Hội đoàn Đoàn thể, quý vị đại diện các cơ quan truyền thông và quý đồng hương tham dự cuộc diễn hành đi bộ từ Belmore Park (đối diện ga Central) đến Randwick Race Course vào đúng 7giờ sáng Chúa Nhật 20 tháng 7 năm 2008. (...) (15/07/2008)