Hãy Hành Động

Hãy Hành Động

Trong việc tranh đấu cho một nền tự do, dân chủ cho Việt Nam, tranh đấu cho công bằng xã hội, sự đóng góp của mọi người dân là điều cần thiết. Chỉ có sức mạnh của quần chúng mới đẩy lùi được bóng đêm độc tài, mới xóa bỏ được những bất công đầy dẫy trong xã hội Việt Nam.

Mỗi người trong chúng ta phải lên tiếng. Lên tiếng để bày tỏ quan điểm của mình. Lên tiếng để phản đối những sai trái. Lên tiếng để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng mà người dân Việt Nam phải được hưởng. Lên tiếng để bênh vực cho những người thấp cổ bé miệng. Hãy cùng lên tiếng để đẩy lui những bưng bít thông tin.

Mỗi người trong chúng ta phải cùng hành động. Hãy làm một việc nhỏ để cộng hưởng thành việc lớn. Hãy thổi cơn gió nhỏ để thành bão lớn quét sạch màn đêm độc tài tham nhũng.

Hãy gióng lên tiếng nói, hãy đóng góp, hãy chuyền tay, hãy đứng lên, hãy cùng làm.

Các Nỗ Lực Tranh Đấu của Người Việt Trong Thời Gian Qua

Vận Động Quốc Tế Hỗ Trợ Nhân Quyền

(2009-02) Không Quên Những Người Tranh Đấu Đón Xuân Trong Tù

(2008-04) Tẩy Chay Đuốc Bắc Kinh