`
Luật Sư Lê Quốc Quân

Phỏng vấn LS Lê Quốc Quân về “Những ngày tù - hiện tại - và tương lai”

(Loa) - Hôm 27 tháng 6 năm 2015, khoảng một chục người người đứng đợi ngoài một trại giam ở tỉnh Quảng Nam. Họ đang đợi Luật sư Lê Quốc Quân (LS LQ Quân) được ra khỏi nhà tù nhỏ. Ông đã bị giam cầm 30 tháng trong tù vì tội danh bị gán ghép gọi là “trốn thuế”. LS LQ Quân đã trải qua nhiều năm đấu tranh để đòi lại công bằng xã hội (...) (12/07/2015)

xem tiếp