`
Phản Đối Trung Quốc

Hơn 200 hội đoàn tham gia Ngày Hát Cho Biển Đông & Quyền Con Người gửi thư đến TT Obama

Chúng tôi kêu gọi chính quyền của Ông hãy dùng sức mạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ để ngăn chặn hành động xâm lăng của Bắc Kinh và sự áp đặt chủ quyền bất hợp pháp của họ trong vùng biển Đông (còn gọi là biển Nam Trung Quốc). (8/07/2014)

xem tiếp