Tài Liệu

Tài Liệu

Báo động: Tin tặc giả mạo thư Việt Tân

(Việt Tân) Chúng tôi kính thông báo khẩn: Hiện tin tặc đang gởi ra từ điạ chỉ email "lienlac.viettan @ gmail.com" một tập tin có tựa đề "CHU TRUONG, DUONG LOI, PHUONG HUONG HANH DONG CUA DANG VIET TAN.rar", với kích thước khoảng 2Mb đến một số hội đoàn và nhân sĩ. Trong tập tin dạng .RAR này là các mã độc trá hình dưới dạng tài liệu. (24/02/2012)


Chuyên Đề Thời Sự
Các phương pháp vượt tường lửa
Các Tuyên Ngôn Quốc Tế

Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị (1966)

Các Quốc Gia Hội Viên ký kết Công Ước này: Xét rằng, chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hoà bình thế giới. Nhìn nhận (...)