`

Thời Sự

Thời Sự

Tình hình Giáo Dục Tại Việt Nam Đang Ở Mức nghiêm trọng

Vấn đề giáo dục tại Việt Nam nói chung đang là mối ưu tư hàng đầu không phải chỉ đối với đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam mà còn đối hàng triệu phụ huynh trên cả nước. Tình hình giáo dục hiện nay rất nghiêm trọng; mấu chốt của vấn đề chính là sự kiểm soát và can thiệp quá đáng của bộ giáo dục đào (...) (31/08/2004)


Người Tỵ Nạn Bắc Hàn Lưu Trú Bí Mật Tại Việt Nam Trước Khi Đến Nam Hàn

Vào tháng 5 năm 2004, một số nguồn tin tình báo phát xuất từ Tokyo cho biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang chứa chấp khoảng trên dưới 1000 người tỵ nạn Bắc Hàn từ đầu năm 2004. (27/08/2004)


Việt Nam Bị Tụt Hạng Trong Danh Sách Các Nước Đang Phát Triển

Theo tời Thời Báo Tài Chính số ra ngày 20 tháng 7 năm 2004 cho biết là Việt Nam đã bị tụt hạng trong danh sách sắp hạng các quốc gia phát triển trên thế giới năm 2004. Theo tin tức loan tải thì Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2004 có gia tăng đôi (...) (21/07/2004)