`

Thời Sự

Thời Sự

Người Tỵ Nạn Bắc Hàn Lưu Trú Bí Mật Tại Việt Nam Trước Khi Đến Nam Hàn

Vào tháng 5 năm 2004, một số nguồn tin tình báo phát xuất từ Tokyo cho biết là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang chứa chấp khoảng trên dưới 1000 người tỵ nạn Bắc Hàn từ đầu năm 2004. (27/08/2004)


Việt Nam Bị Tụt Hạng Trong Danh Sách Các Nước Đang Phát Triển

Theo tời Thời Báo Tài Chính số ra ngày 20 tháng 7 năm 2004 cho biết là Việt Nam đã bị tụt hạng trong danh sách sắp hạng các quốc gia phát triển trên thế giới năm 2004. Theo tin tức loan tải thì Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam năm 2004 có gia tăng đôi (...) (21/07/2004)