`

Thông Báo

Thông Báo

Đảng Việt Tân Cực Lực Phản Đối CSVN Gia Tăng Đàn Áp BS Nguyễn Đan Quế

(Việt Tân) - Thay vì chấm dứt ngay hành động giam giữ phi pháp đối với bác sĩ Nguyễn Đan Quế đang bị thế giới lên án, vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội lại chuyển bác sĩ Quế từ Sài Gòn ra một trại giam tại Yên Định, Thanh Hóa. (27/10/2004)


Thư Gửi Đến Ban Lãnh Đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

(Việt Tân) - Trong báo Thông Luận số 185 tháng 10/2004, đã đăng tải bài viết "Giải thể Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, Ra Mắt Đảng Việt Tân" của ông Nguyễn Văn Huy. Bài viết hoàn toàn dựa trên những tin đồn và vu cáo mà cán bộ của Mặt Trận QGTNGPVN đã giải thích nhiều lần, nhiều nơi với đồng bào. Bài viết cũng hoàn toàn trái ngược hẳn những ý (...) (19/10/2004)