`

Thông Báo

Thông Báo

Thông Báo Khẩn Cấp Về Việc Cán Bộ CSVN Du Thuyết Tại Hoa Kỳ, Âu Châu

(Việt Tân) - Trong khi cộng đồng người Việt khắp nơi đang tổ chức nhiều sinh hoạt để tố cáo những vi phạm nhân quyền của chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm ngày công bố bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, thì theo tin tức đã kiểm chứng, chúng tôi được biết một cán bộ cộng sản cao cấp, tên Tôn Nữ Thị Ninh, Phó Ban Ngoại (...) (11/12/2004)


Giới thiệu đảng Việt Tân trong quốc hội tiểu bang New South Wales, Úc châu

Vừa qua, hai Dân Biểu Charlie Lynn và Dân Biểu David Clarke thuộc Đảng Tự Do đã chính thức lên tiếng giới thiệu về sự công khai hoạt động của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (đảng Việt Tân ) trong Quốc Hội tiểu bang New South Wales, Úc Châu, sau khi hai ông tham dự buổi lễ Ra Mắt của Đảng này vào ngày 7 tháng 11 năm (...) (7/12/2004)


Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng trên diễn đàn Paltalk

(Việt Tân) - Trong thời gian gần đây trên diễn đàn Paltalk có một số người mạo danh Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (đảng Việt Tân) để đứng tên và mở ra những phòng (chat room) trao đổi với nội dung sai lệch về đảng Việt Tân. Chúng tôi xin minh xác là ngoại trừ một số phòng truyền thanh trực tiếp các buổi Lễ Ra Mắt Việt Tân, (...) (1/12/2004)


Lời Mời Gọi Góp Phần Ðấu Tranh cho Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

(Việt Tân) - Ðể góp phần đấu tranh thiết thực cho Mục sư Nguyễn Hồng Quang và các cộng sự viên của ông vừa bị chế độ CSVN kết án vô cùng bất công vào ngày 12/11/2004 vừa qua, và để vạch trần trước thế giới thực chất đầy tính du đãng và luật rừng của hệ thống luật pháp CHXHCNVN, chúng tôi đã phiên dịch ra tiếng Anh bản tóm tắt kết quả vụ (...) (24/11/2004)


Ðài Truyền Hình Na Uy Phỏng Vấn Ðại Diện Việt Tân tại Hà Nội

Nhằm mục đích giúp thế giới hiểu rõ về tình trạng cai trị độc đoán và tình trạng nhân quyền bị chà đạp thô bạo đằng sau những trang điểm bề ngoài của chế độ CSVN, chị Tâm Anh, đảng viên Việt Tân, Ủy Viên Thanh Niên Sinh Viên Hà Nội, đã bí mật gặp gỡ và trả lời cuộc phỏng vấn của nữ ký giả Anne Fredrikstad thuộc đài truyền (...) (8/11/2004)


Đảng Việt Tân Cực Lực Phản Đối CSVN Gia Tăng Đàn Áp BS Nguyễn Đan Quế

(Việt Tân) - Thay vì chấm dứt ngay hành động giam giữ phi pháp đối với bác sĩ Nguyễn Đan Quế đang bị thế giới lên án, vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội lại chuyển bác sĩ Quế từ Sài Gòn ra một trại giam tại Yên Định, Thanh Hóa. (27/10/2004)


Thư Gửi Đến Ban Lãnh Đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

(Việt Tân) - Trong báo Thông Luận số 185 tháng 10/2004, đã đăng tải bài viết "Giải thể Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, Ra Mắt Đảng Việt Tân" của ông Nguyễn Văn Huy. Bài viết hoàn toàn dựa trên những tin đồn và vu cáo mà cán bộ của Mặt Trận QGTNGPVN đã giải thích nhiều lần, nhiều nơi với đồng bào. Bài viết cũng hoàn toàn trái ngược hẳn những ý (...) (19/10/2004)