Thông Tin

Thông Tin

Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân nói chuyện tại Atlanta

Nam Thanh

Nhân chuyến công tác tại thành phổ Atlanta, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ, ông Lý Thái Hùng đã có buổi nói chuyện về hiện tình đất nước với quý vị đại diện các đảng phái, đoàn thể và thân hữu vào lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 7 vừa qua tại nhà hàng Việt Hương. Buổi sinh hoạt do Đảng Bộ Atlanta phối hợp cùng với Ủy ban thân hữu Việt Tân đồng tổ chức. Sau phần nghi thức khai mạc, Ban Tổ Chức đã trình chiếu một video ngắn trình bày về (...) (26/07/2017)


Thông Báo
Hoạt Động của Việt Tân

Tiếp đón Giáo sư Phạm Minh Hoàng tại Paris

(TND) - Sáng Chủ Nhật ngày 25 tháng 6, trời Paris thật trong. Lúc 6:30 sáng, gia đình cùng nhiều bạn bè, thân hữu, chiến hữu của Giáo sư Phạm Minh Hoàng đã có mặt tại cổng tiếp đón phi trường quốc tế Charles de Gaulles (CDG). Nhiều biểu ngữ bằng hai thứ tiếng Pháp Việt đã được mọi người mang đến: "Người ta có thể đưa tôi ra khỏi (...)