Thông Tin

Thông Tin

Ngày làm việc thứ nhất tại Quốc Hội Âu Châu của chiến dịch "Ngưng Đàn Áp"

PV hiện trường

Sáng ngày 22/11/2017, các thành viên của ba tổ chức Lawyers for Lawyers, Phóng Viên Không Biên Giới và đảng Việt Tân đã tập trung tại Bruxelles, Vương Quốc Bỉ để đại diện các tổ chức trong liên minh của chiến dịch “Ngưng Đàn Áp - #stopthecrackdownVN”. Các anh chị trong đoàn đến từ các Quốc gia: Hòa Lan, Đan Mạch, Nauy, Australia và (...) (23/11/2017)


Thông Báo
Hoạt Động của Việt Tân

Vận động Quốc Hội Âu Châu cho các nhà hoạt động bị CSVN đàn áp (22-23/11/2017)

(Việt Tân) - Vào ngày 22 và 23 tháng Mười Một 2017, một phái đoàn gồm các Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, Lawyers for Lawyers (Luật Sư cho Luật Sư) và Đảng Việt Tân sẽ đến Bruxelles, thủ đô Vương Quốc Bỉ để vận động các dân biểu Quốc Hội Âu Châu nhằm lên tiếng cảnh báo về những đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền CSVN đối với (...)