`

Hoạt Động của Việt Tân

Hoạt Động của Việt Tân

Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến Tại Houston, Hoa Kỳ

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng hay gọi tắt là đảng Việt Tân - đảng bộ Houston, vừa long trọng tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến. Chương trình tổ chức tại phòng hội đài Little Saigon, vùng Tây Nam Houston, vào 2 giờ trưa Chủ Nhật 9 tháng 9, 2007, qui tụ khoảng 120 người tham dự, đa số là đại diện (...) (15/09/2007)


Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến Tại Oslo, Na Uy

Lễ tưởng niệm cựu tướng Hoàng Cơ Minh, cố Chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng cùng các anh hùng Đông Tiến đã vị quốc vong thân cách đây 20 năm, được tổ chức trọng thể tại chùa Khuông Việt, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy, dưới sự chủ lễ của Thượng tọa Thích An Chí, vào lúc 14 giờ, Chủ Nhật ngày 9 (...) (11/09/2007)


Buổi lể tưởng niệm 20 năm anh hùng Đông Tiến tại Paris

(TND) - Một buổi lể tưởng niệm các Kháng Chiến Quân của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên con đường đấu tranh giành Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam cách đây 20 năm, được cơ sở Việt Tân tại Paris tổ chức tại hội trường : Musée National des Arts et Traditions Populaires thuộc quận 16 Paris, vào (...) (11/09/2007)


Đại Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến - SBTN News

(SBTN) - Đài truyền hình SBTN tường trình về Đại Lễ "Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến", được tổ chức tại Westmister, Nam California, Hoa Kỳ, ngày 26 tháng 8 năm 2007. (4/09/2007)


Diễn Văn Của Ông Đỗ Hoàng Điềm Trong Đại Lễ Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến

(Việt Tân) - Có ai biết được trên con đường Đông Tiến suốt thập niên 80, cho đến những cuộc ruồng bắt tại cao nguyên hay miền hậu giang của thập niên 90, bao nhiêu đảng viên Việt Tân đã âm thầm hy sinh cho tổ quốc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử 25 năm vừa qua, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam và Việt Nam Canh (...) (29/08/2007)


YOUTUBE: Tường Trình Trực Tiếp Lễ "Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến"

(Viet Tan) - Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 (27/08/2007)


Tường Trình Đại Lễ "Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến"

Hình ảnh và video clip tường trình Đại Lễ "Tưởng Niệm 20 Năm Anh Hùng Đông Tiến", bắt đầu từ 2 giờ 30 đến 6 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 26 tháng 08 năm 2007, tại Nam California, Hoa Kỳ. (17/08/2007)


Bản Lên Tiếng Của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

(Việt Tân) - Với hiện tượng Nhà Nước Trung Ương CSVN một lần nữa phủi tay, đuổi ép dân oan về địa phương chờ giải quyết như tình trạng đã kéo dài suốt 2 thập niên qua, chúng ta có thể khẳng định cốt lõi vấn đề chiếm ruộng cướp đất vẫn còn nguyên, và việc các nạn nhân phản đối, khiếu kiện sẽ tiếp tục. Sự khác biệt là với cơ hội đào luyện (...) (20/07/2007)


Đài BBC Luân Đôn Phỏng Vấn Ông Lý Thái Hùng

(BBC) - Ông Lý Thái Hùng nói với BBC rằng Việt Tân ngày nay có những nguyên tắc hoạt động phù hợp với tình hình thế giới đã thay đổi. Ông nói với BBC, Việt Tân ngày nay theo đuổi đường lối đấu tranh bất bạo động nhằm đòi hỏi dân chủ và tự do ở Việt Nam mặc dù đã có cáo buộc Việt Tân là một tổ chức khủng bố. ’’Hiện tại thì đảng (...) (15/07/2007)


Đài Truyền Hình SBTN Phỏng Vấn Ông Lý Thái Hùng

Đoạn phim đài truyền hình SBTN phỏng vấn ông Lý Thái Hùng về chuyến công du Hoa Kỳ của Nguyễn Minh Triết. (4/07/2007)