`

Hoạt Động của Việt Tân

Hoạt Động của Việt Tân

Buổi Sinh Hoạt Của Đảng Việt Tân Tại Thành Phố Genève

(Việt Tân) - Trong khuôn khổ công tác ngoại vận tại Thụy-Sĩ , Ông Đỗ Hoàng Điềm đã hướng dẫn một phái đoàn Việt Tân đến trao đổi với đảng Libéral lúc 12 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2008 tại trụ sở của đảng này tọa lạc tại số 16 đường Conseil général bên cạnh đại học Université de Genève. Tiếp đón phái đoàn Việt Tân có ông Pierre Weiss - Chủ (...) (6/05/2008)


Phái Đoàn Việt Tân Tiếp Xúc Với Ủy Hội Liên Âu

(Việt Tân) - Vào lúc 11 giờ sáng ngày 28/4/2008, ông Séamus Gillespie, Giám Đốc Đông Nam Á Sự Vụ của Ủy Hội Liên Âu và người phụ tá là ông Thomas Gnocchi đã đón tiếp phái đoàn Việt Tân để trao đổi về tình hình nhân quyền, chính trị cũng như kinh tế tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Tân gồm có ông chủ tịch đảng Đỗ Hoàng Điềm, bà Nguyễn Thị (...) (5/05/2008)


Phỏng Vấn Đặc Biệt Ông LÝ THÁI HÙNG,Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân

(VNN) - Với một số những nhận định tổng quát nói trên, chúng tôi thiết nghĩ là đảng Việt Tân đã và đang đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, qua những kế hoạch công tác đã trình bày bên trên. Chúng tôi nghĩ rằng, công cuộc giải phóng Việt Nam thoát khỏi ách độc tài Cộng sản Việt Nam không là nhiệm vụ của riêng (...) (30/04/2008)


Đảng Việt Tân Hội Thảo Nhân Quyền Trong Đại Hội Của Đảng Hữu Khuynh Na Uy

(Việt Tân) - Trong phần hội thảo nhân quyền năm nay, ông Đỗ Hoàng Điềm đã đại diện Đảng Việt Tân trình bày về tình hình đàn áp nhân quyền hiện nay tại Việt Nam trước khoảng 600 đại biểu Đảng Hữu Khuynh. Ngoài phần trình bày của Đảng Việt Tân, còn có các phần trình bày của Ông John Suarez đại diện Đảng Dân Chủ Cuba; Ông Alaksiej (...) (28/04/2008)


Chân Trời Mới Phỏng Vấn Ông Đỗ Hoàng Điềm

(Radio Chân Trời Mới) - Tôi nghĩ rằng, có lẽ điểm đặc biệt nhất là trong chuyến đi này, chúng tôi đã có cơ hội đổi rất là cặn kẽ và đi vào chi tiết khá sâu về tình trạng hiện nay của phong trào dân chủ tại VN. Chúng tôi đã trình bày với tất cả những người chúng tôi gặp là thật sự tình hình VN đã có những biến chuyển to lớn trong 2 năm gần đây. Đặc (...) (26/04/2008)


Bài Phát Biểu của Ông Đỗ Hoàng Điềm Tại Ủy Ban Ngoại Giao - Quốc Hội Na Uy

(Việt Tân) - Hiện nay phong trào dân chủ Việt Nam đang phải cùng lúc đối diện với một thử thách và cơ hội quý báu. Thách thức đối với chúng tôi là phải sống còn với bất cứ giá nào trước những đàn áp. Nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tiêu diệt tất cả những tổ chức độc lập, đặc biệt là những đảng phái chính trị. Tuy (...) (26/04/2008)


Đảng Việt Tân Tiếp Xúc với Chính Giới và Bộ Ngoại Giao Na Uy

(Việt Tân) - Sang ngày thứ ba của chuyến công tác vận động chính phủ Na Uy cho nhân quyền tại Việt Nam, phái đoàn Việt Tân đã được một số dân biểu Na Uy đón tiếp tại Quốc Hội. Sau phần trình bày và thảo luận của đôi bên về hiện tình đàn áp nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam, dân biểu Peter Gitmark đã đề nghị cụ thể về kế hoạch bảo trợ (...) (26/04/2008)


Thư Của 3 Đảng Viên Việt Tân

(Việt Tân) - Sau hết, khi đặt chân lại trên phần đất tự do chúng tôi được biết về nỗ lực của 3 chính phủ Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, cộng đồng hải ngoại, và dĩ nhiên các anh chị trong Đảng Việt Tân, để đòi tự do cho chúng tôi trong vòng 24 tiếng đầu tiên. Khi so chiếu lại, chúng tôi thấy rõ những áp lực này đã ảnh hưởng lên thái độ và cách giải (...) (25/04/2008)


Đài Chân Trời Mới Phỏng Vấn Bác Sĩ Nguyễn Đỗ Thanh Phong

(Radio Chân Trời Mới) - Trong thời gian vừa qua cơ sở Việt Tân ở tại Na Uy, đã cùng với cộng đồng và các đoàn thể người Việt tại đây làm việc rất là chặt chẽ với chính phủ Na Uy trong các lãnh vực nhân quyền và đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Gần đây nhất là vị dân biểu quốc hội Na Uy Ông Peter Gitmark đã đi Việt Nam với sự tháp tùng của (...) (25/04/2008)


Đảng Việt Tân Vận Động Cho Nhân Quyền Việt Nam Tại Na Uy

(Việt Tân) - Nhằm vận động dư luận quốc tế quan tâm hơn đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, một phái đoàn Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng đã đến Na Uy để tiếp xúc với chính giới cũng như những tổ chức nhân quyền tại đây, từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 4 năm 2008. Phái đoàn gồm có ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân đến từ Hoa Kỳ, (...) (24/04/2008)