`
Vận Động Quốc Tế Hỗ Trợ Nhân Quyền

TNS Úc Mark Furner lên tiếng cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và các tù nhân lương tâm khác

(Mark Furner) - Tôi rất hân hạnh khi gần đây có dịp gặp gỡ các đại diện của Việt Tân – Đảng Bộ Úc Châu và Cộng Đồng Người Việt tại Úc để thảo luận sự suy đồi về nhân quyền ở Việt Nam. Những vấn đề được bàn thảo bao gồm việc bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền như nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, người đã bị nhà cầm quyền Việt Nam (...) (7/01/2010)

xem tiếp