10.10.2010 - Adelaide, Úc : Vận động chữ ký cho 4 đảng viên Việt Tân Tâm-Thúy-Khải-Hoàng
Your browser requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này