Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do

Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố:

1. Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2. Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3. Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4. Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5. Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản ban cho, nên đảng cộng sản không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, chúng tôi có thể xem những lời phán xét nào nếu có hướng đến chúng tôi là một sự phỉ báng chúng tôi. Và chúng tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

*

Danh sách những người ký tên:

1. Blogger Nguyễn Hoàng Vi, Sài Gòn

2. Phạm Thanh Nghiên, Hải Phòng

3. Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nha Trang

4. Blogger Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn, Đak Lak

5. Blogger Hành Nhân - Vũ Sỹ Hoàng, Sài Gòn

6. Blogger Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam, Yên Bái

7. Ts Hà Sĩ Phu, Đà Lạt

8. Bs Nguyễn Đan Quế, Sài Gòn

9. Linh Mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn

10. Blogger Trịnh Kim Tiến, Sài Gòn

11. Blogger Paulo Thành Nguyễn - Nguyễn Hồ Nhật Thành, Sài Gòn

12. Blogger Anh Chí - Nguyễn Chí Tuyến, Hà Nội

13. Nhà thơ Bùi Chát, Sài Gòn

14. Blogger Huỳnh Công Thuận, Sài Gòn

15. Nhà thơ Phan Bá Thọ, Sài Gòn

16. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh, Sài Gòn

17. Blogger Phạm Bá Hải - Human Right Defender, Sài Gòn

18. Doanh nhân Lê Quốc Quyết, Sài Gòn

19. Hoàng Dũng - Phong trào Con Đường Việt Nam, Sài Gòn

20. Blogger Lê Thiện Nhân, Hà Nội

21. Đặng Sinh - Phóng viên tự do, Sài Gòn

22. Facebooker Lê Công Vinh, Vũng Tàu

23. Facebooker Võ Trường Thiện, Nha Trang

24. Sinh viên Nguyễn Vũ Hiệp, Hà Nội

25. Facebooker Lâm Mạnh Di, Vũng Tàu

26. Blogger SeaFree - Phạm Văn Hải, Nha Trang

27. Blogger Bùi Thị Minh Hằng, Vũng Tàu

28. Nguyễn Nữ Phương Dung - Sinh viên, Sài Gòn.

29. Facebooker Văn Ngọc Trà, Sài Gòn

30. Sinh viên Nguyễn Thành Tiến, Hải Phòng.

31. Nhiếp ảnh gia Lê Hải, Đà Nẵng.

32. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Sài Gòn.

33. Facebooker Trầm Tử - Lê Khánh Duy - Buôn Hồ, Đăk Lăk

34. Blogger Huỳnh Thục Vy - Buôn Hồ, Đăk Lăk

35. Facebooker Kaiz Az - Trần Xuân Huyền - Nghệ An

36. Facebooker Sao Biển - Đặng Ngọc Sao, Hà Tĩnh

37. Facebooker Michael Ngo - Ngô Tuấn - Sài Gòn

38. Facebooker Dung Dang - Đặng Huy Dung - Sài Gòn

39. Nhà thơ Phan Đắc Lũ - Sài Gòn

Xin hãy chung tay để cho LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO này trở thành sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam. Xin cùng lên tiếng nói bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com

Danh sách sẽ được tiếp tục cập nhật.


đầu trang  |  In   |  Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

1/03/2013 @ 08:58

Thủ đoạn chính trị lừa bịp của csVN lần này - sửa đổi cái gọi là hiến pháp 1992 - đã làm dấy lên một phong trào đấu tranh ôn hòa mạnh mẽ của toàn dân nước Việt. Thủ đoạn đi tìm chính danh cho chế độ đã bị nhân dân lật tẩy! Đúng là "GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG"! Ba Đình đang rối loạn lúng túng trước sự sống còn của cái đảng cs/mafiavn!

- S/T

2/03/2013 @ 04:09

Chơi Dao sẽ chết vì Dao,chuyến này dảng CSVN...khó mà cưỡng lại..bởi dân ta không còn bị đầu độc,tuyên truyền như thời trước năm 1975...khi mà dân miền Bắc không có cơ hội để nghe Đài RADIO..

- TP

7/03/2013 @ 21:29

- De nghi cac ong: TBT dang CSVN: Trong; thu truong CSVN: Dung; chu tich nuoc: Sang; chu tich Quoc Hoi: Hung. Cac ong hay theo y dan. Thuan y dan thi duoc tat ca, trai y dan thi tru di ba doi.

- hay tu Bo dang Cong San

- hay bo dieu 4 hien phap

- bao ve To Quoc Viet Nam

- giai phong bien dao(bien dong,TRUONG SA,HOANG SA)

- cac ong hay nhin Lien ban So Viet va Dong Au,gan day cac nuoc Libya Arap...v...v...

- neu con bam vao Cong San dua nhan Dan vao Che do no le taut hi nhan Dan se dung len thay doi Che do CS

- nhan Dan Viet Nam se thang,Cong San se bi huy diet.

- QUY LE


Góp ý kiến cho bài này