Phương hướng 1 - Cải Thiện Dân Sinh, Phục Hồi Dân Quyền

Chế độ độc tài do đảng cộng sản Việt Nam đang áp đặt lên dân tộc là nguyên nhân chính của tình trạng hiện nay tại VN, khiến dân quyền bị chà đạp, dân sinh bị bỏ phế. Giải pháp căn bản để thực thi dân quyền và phát triển dân sinh là phải chấm dứt chế độ độc tài này. Tuy nhiên, trong công cuộc tranh đấu lâu dài để xây dựng thể chế dân chủ đích thực, mục tiêu cải thiện dân sinh, phục hồi dân quyền trong khi chế độ độc tài còn đang tồn tại, vẫn là một yêu cầu quan trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thân của người dân, và ngăn chặn tình trạng bóc lột, trấn áp đã và đang là chính sách cai trị. Do đó, đảng Việt Tân khẩn thiết kêu gọi các lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước cùng nỗ lực :

- Thành lập Trung Tâm theo dõi dân sinh, dân quyền tại Việt Nam.

Mục tiêu của Trung Tâm này là nhằm thu thập những dữ kiện, tài liệu về tình trạng dân sinh, dân quyền và công bố những bản phúc trình hàng năm. Trung tâm này cũng theo dõi và hỗ trợ những trường hợp khiếu kiện vì bị oan ức hay bị ngược đãi, bất công.

- Hỗ trợ những cá nhân, hội đoàn đang đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, hủ hóa của guồng máy cai trị.

Tham nhũng là một quốc nạn của Việt Nam hiện nay, đang gây ra rất nhiều thiệt hại cho đất nước và khốn đốn cho nhân dân. Trong thời gian qua, nhiều cá nhân đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo các hành vi tham nhũng của cán bộ, viên chức đảng và nhà nước. Một số nơi cũng đã mạnh dạn thành lập các hội chống tham nhũng. Chúng ta cần hỗ trợ những cá nhân, hội đoàn này để họ có điều kiện đấu tranh chống tham nhũng và hủ hóa một cách hữu hiệu.

- Tranh đấu cho quyền tự do nghiệp đoàn và quyền tự do đình công để bảo vệ quyền lợi của giới công nhân.

Tại Việt Nam, quyền tự do nghiệp đoàn bị chà đạp một cách trắng trợn. Ngoài Công Đoàn Lao Động do đảng Cộng sản Việt Nam lập ra và kiểm soát, không có một tổ chức độc lập nào đại diện cho giới công nhân được phép thành lập ở Việt Nam. Mọi công nhân đều bị buộc phải gia nhập vào Công Đoàn của nhà nước, một tổ chức nghiệp đoàn không hề bảo vệ mà cũng chẳng thực sự đại diện cho họ. Do đó, các vụ vi phạm quyền lao động và xúc phạm nhân phẩm của công nhân đã xảy ra thường xuyên ở các hãng xưởng và xí nghiệp. Vì vậy, cần tranh đấu cho sự độc lập và tư cách đại diện thật sự của các nghiệp đoàn, đồng thời theo dõi và bênh vực cho người lao động Việt Nam.

- Bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi cho các công nhân Việt Nam bị xuất khẩu ra nước ngoài.

Để trả nợ cho một số nước và để thu nhập thêm ngoại tệ, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang xuất khẩu người lao động ra nước ngoài. Phần lớn những người này phải làm việc trong những hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt và bị bóc lột dã man ở một số nơi. Do đó, cần có nỗ lực theo dõi và bênh vực cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài nhằm bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi của họ.

- Hỗ trợ và thực hiện những chương trình nhân đạo trợ giúp trực tiếp cho đồng bào trong nước.

Việt Nam là một nước nghèo và lạc hậu, lại bị cai trị bởi một nhà cầm quyền vừa thiếu khả năng về kinh tế, quản lý vừa vô trách nhiệm trong việc giúp dân đối phó với thiên tai, dịch bệnh ..v..v... Với chủ trương lấy dân làm gốc, đảng Việt Tân thực hiện và hỗ trợ những chương trình nhân đạo từ thiện nhằm giúp đỡ trực tiếp cho đồng bào trong nước. Để tránh các trở ngại do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tạo ra vì lý do chính trị, các chương trình trợ giúp này sẽ không minh danh đảng Việt Tân khi thực hiện.

- Chấm dứt tình trạng đày đọa tuổi thơ vào hoàn cảnh phải lao động kiếm sống.

Bước vào thế kỷ 21, một xã hội văn minh tiến bộ không cho phép có những lớp trẻ thơ bị gia đình hất hủi, bị xã hội ruồng bỏ, nên đành phải cực nhọc lao động kiếm sống để sinh tồn. Cũng vậy, tuổi thơ Việt Nam phải có một cuộc sống an lành với những nhu cầu căn bản của đời sống và phát triển như cơm áo, y tế sức khoẻ và giáo dục ..v..v.. Những nhu cầu thiết yếu này cần được bảo đảm, chu cấp bởi các chương trình của quốc gia và được bảo vệ bởi luật pháp. Trong giai đoạn đất nước đang bị thống thị bởi một thể chế độc tài không có khả năng lẫn thiện chí giải quyết rốt ráo các vấn nạn của tuổi thơ, chúng ta cần đặc biệt cổ xuý những chương trình từ thiện hướng về những trẻ em bất hạnh này, nhất là giúp đỡ về mặt sức khoẻ tâm-thể-lý và giáo dục hầu giúp các em không những có được một tương lai tươi sáng, mà còn có đủ khả năng về tâm, trí, lực để đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước mai sau.


đầu trang  |  In   |  Email   |