Phương hướng 2 - Thúc Đẩy Các Sinh Hoạt Đa Nguyên

Do thực tế của việc mở cửa để hội nhập với các quốc gia trong vùng và vào nền kinh tế toàn cầu, lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam mất dần khả năng khống chế những sinh hoạt của xã hội. Từ đó, những hoạt động có tính đa nguyên đang hình thành trên nhiều lãnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, tôn giáo v.v... vượt dần ra khỏi sự ràng buộc của ý thức hệ cộng sản và sự kiềm tỏa của chế độ. Để các sinh hoạt đa nguyên được nẩy nở và phát triển, Đảng Việt Tân kêu gọi các lực lượng dân tộc dân chủ ở trong và ngoài nước cùng nỗ lực:

- Mở rộng sự trao đổi và liên đới giữa đồng bào trong và ngoài nước.

Cộng đồng dân tộc Việt vì hoàn cảnh của lịch sử đã được phân chia thành hai khối : quốc nội và hải ngoại. Dù đang sinh sống trong hoàn cảnh môi trường nào, dù ở trong hay ngoài nước, mọi con dân Việt vẫn luôn hướng về tổ quốc, vẫn nhận thức được trách nhiệm và vai trò chuyên biệt của mình trong việc đấu tranh cho một tương lai mới tươi sáng của dân tộc. Mở rộng sự trao đổi và liên đới giữa hai khối này là một nhu cầu để xiết chặt tình đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm tranh đấu cho mục tiêu chung là chấm dứt độc tài, canh tân Việt Nam, đồng thời cũng giúp phá vỡ sự bưng bít thông tin, tạo cơ hội cho đồng bào trong nước thoát dần ra khỏi những khống chế của nhà cầm quyền.

- Hỗ trợ những hoạt động độc lập và tự phát của quần chúng trên các lãnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, tôn giáo, ái hữu, tương tế...

Mặc dù trên chính sách, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn khống chế mọi hoạt động tập thể của người Việt Nam. Nhưng trên thực tế, sự khống chế này đang ngày một mất hiệu quả. Nhiều nhóm, nhiều hội đoàn, đã được thành lập một cách tự phát và hoạt động bên ngoài sự kiểm soát này. Đây là biểu hiện tích cực của sự đa nguyên cần thiết trong xã hội. Hỗ trợ những hoạt động độc lập và tự phát này là tạo điều kiện để các sinh hoạt đa nguyên nẩy nở và phát triển.

- Tranh đấu cho quyền thành lập và hoạt động độc lập của các tổ chức phi chính phủ, thiện nguyện, nhân đạo.

Trong một xã hội dân chủ và phát triển, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thiện nguyện, nhân đạo đóng một vai trò quan trọng. Nó giúp bổ khuyết sự thiếu sót của chính quyền trên nhiều lãnh vực của xã hội. Để đảm trách tốt đẹp vai trò này, các tổ chức nói trên phải thật sự độc lập với chính quyền. Tại Việt Nam, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn tìm cách kiểm soát và chi phối hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, thiện nguyện hay nhân đạo. Do đó, cần tranh đấu để xóa bỏ mọi sự kiểm soát và chi phối để các tổ chức phi chính phủ, thiện nguyện này có thể đóng góp một cách hữu hiệu và tích cực cho xã hội Việt Nam.

- Tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và tự do phát biểu tư tưởng.

Đây là một sinh hoạt căn bản nhất của một xã hội dân chủ đa nguyên và là điều kiện cần thiết để vận động trí tuệ của người dân vào những kế sách phát triển và xây dựng quốc gia. Người dân chỉ có thể tham gia việc nước khi họ có tự do đóng góp ý kiến, tự do phê bình qua phát biểu, bài viết hoặc tự do ấn hành sách báo, thực hiện các chương trình truyền thanh truyền hình ..v.v... Khi chính quyền tìm cách khống chế các quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng bằng kiểm soát thông tin, sẽ chỉ là cho xã hội nghèo đi và đất nước sẽ mãi mãi tụt hậu.

- Tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo.

Quyền tự do tín ngưỡng là một quyền thiêng liêng của mỗi cá nhân mà chính quyền phải tôn trọng và bảo vệ. Nhưng quyền tự do tín ngưỡng chỉ có giá trị khi mọi tôn giáo có được quyền tự do hành đạo và phát triển mà chính quyền không được ảnh hưởng lên nội bộ và xen lấn vào các sinh hoạt của Giáo Hội hay của Ban Trị Sự. Đảng Cộng sản Việt Nam tuy cho phép dân chúng thờ cúng, cũng như dựng lên những Giáo hội quốc doanh để vận hành các Nhà thờ, Chùa, Thánh Thất nhưng tất cả nằm trong sự kiểm soát theo nguyên tắc "xin và cho" của đảng, còn những cơ sở tôn giáo nào không chịu theo nguyên tắc này sẽ bị trù dập. Vì thế, đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo là phải loại bỏ nguyên tắc "xin và cho", đồng thời giải tán các giáo hội quốc doanh hiện nay.


đầu trang  |  In   |  Email   |