Phương hướng 7 - Xây Dựng Và Phát Triển Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại.

Trong tiến trình chấm dứt độc tài hiện nay và canh tân đất nước trong tương lai, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đóng một vai trò quan trọng. Tuy chỉ là một bộ phận rất nhỏ so với đại khối dân tộc ở trong nước, nhưng với tiềm năng phong phú về phương tiện và trí tuệ, với khả năng tác động vào dư luận và chính giới quốc tế, cộng đồng người Việt hải ngoại có một vị trí đáng kể trong nỗ lực chung của cả dân tộc. Để cộng đồng người Việt hải ngoại luôn luôn gắn bó với quê hương, đóng góp hữu hiệu vào nhu cầu của đất nước hiện nay và trong tương lai, đảng Việt Tân kêu gọi mọi người, mọi tổ chức, đoàn thể và cộng đồng cùng nỗ lực:

- Gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc, đặc biệt cho các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại.

Sinh ra hoặc trưởng thành ở xứ người, các thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại có cơ hội được hấp thụ một nền giáo dục tiên tiến, tiếp cận những phát triển hiện đại của khoa học kỹ thuật. Nếu được hướng dẫn và khi điều kiện chính trị, xã hội tại Việt Nam cho phép, những thế hệ này sẽ đóng góp tích cực cho tương lai tươi sáng của đất nước. Muốn được vậy, cộng đồng người Việt hải ngoại cần tiếp tục nuôi dưỡng những sinh hoạt truyền thống gia đình, giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc để từ đó những thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại có được sự gắn bó gần gủi với quê cha đất tổ , luôn tự hào về cội nguồn và giữ gìn được bản sắc dân tộc.

- Xây dựng tư duy "thăng tiến trên xứ người và luôn luôn hướng về đất tổ" cho mọi thế hệ.

Điều chắc chắn là dân tộc Việt Nam sẽ giành được tự do dân chủ và canh tân đất nước. Điều cũng chắc chắn là dù hoàn cảnh đất nước có những thay đổi theo chiều hướng tích cực, cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển. Do đó, cần xây dựng tư duy "thăng tiến trên xứ người và luôn luôn hướng về đất tổ" của mọi thế hệ. Với tâm thức này, cộng đồng người Việt và đặc biệt là giới trẻ ở hải ngoại sẽ luôn đóng góp xây dựng quê hương vì nhận thức được vị trí đặc biệt của mình khi vừa thừa hưởng được lịch sử văn hóa Việt phong phú, vừa hội nhập vào một xã hội tiên tiến với truyền thống dân chủ lâu đời; và để mai hậu, cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn luôn là một bộ phận gắn bó không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt, vẫn tiếp tục đóng góp cho một nước Việt Nam dân chủ và phát triển toàn diện.

- Duy trì và phát huy truyền thống chống độc tài và tranh đấu cho tự do, dân chủ tại quê nhà.

Mặc dù sống nhiều năm trên xứ người và đã trải qua ít nhất là 2 thế hệ lớn lên tại hải ngoại, nhưng cộng đồng người Việt vẫn luôn luôn hướng lòng mình về quê nhà, vẫn không chấp nhận chế độ độc tài hiện nay và nỗ lực góp phần vào cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ. Truyền thống này cần được duy trì và phát huy, để cộng đồng người Việt hải ngoại luôn luôn là chỗ tựa vững chắc của đồng bào quốc nội, không những cho nhu cầu gỡ bỏ ách độc tài hiện nay, mà còn cho mục tiêu tái thiết và phát triển Việt Nam sau khi chế độ độc tài cộng sản đã cáo chung.

- Hỗ trợ và xây dựng cơ chế, cơ sở lâu dài của cộng đồng hải ngoại.

Điều mà chúng ta nhận thấy là nơi nào cộng đồng có một cơ chế đại diện được thiết lập một cách dân chủ và trong sáng, có các cơ sở phục vụ đồng hương như trung tâm sinh hoạt, văn phòng xã hội, trụ sở hoạt động,... thì nơi đó cộng đồng tạo được một ảnh hưởng đáng kể đối với chính quyền sở tại, phát huy được sức mạnh đoàn kết và bảo vệ được quyền lợi của cộng đồng. Do đó, cần khuyết khích, hỗ trợ để ở mọi nơi, cộng đồng của người Việt có được cơ chế đại diện dân chủ và những phương tiện hoạt động lâu dài tại địa phương.

- Xây dựng tiềm năng vận động quốc tế lâu dài tại môi trường hải ngoại.

Để có thể vận động sự hậu thuẫn quốc tế một cách hữu hiệu, khả năng vận động của tập thể người Việt hải ngoại cần phải được phát triển và vun bồi. Cần tiến hành những công tác nhằm xây dựng sức mạnh chính trị của cộng đồng thí dụ như khả năng sử dụng lá phiếu, khả năng liên lạc và vận động chính giới, tư thế của cộng đồng tại địa phương v.v. Điều khác không kém phần quan trọng là bầy tỏ trước dư luận quốc tế về khát vọng tự do dân chủ của dân tộc Việt, cũng như lập trường dứt khoát không chấp nhận độc tài và quyết tâm tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Ngoài ra, việc xây dựng tầng lớp trẻ tại hải ngoại để tham gia vào những sinh hoạt chính trị bản xứ cũng là một nhu cầu góp phần vận động hậu thuẫn quốc tế trong giai đoạn đấu tranh hiện nay cũng như giai đoạn canh tân đất nước về sau.


đầu trang  |  In   |  Email   |