Phương hướng 9 - Bảo Vệ Quyền Lợi Quốc Gia Và Sự Toàn Vẹn Lãnh Thổ

Lịch sử dân tộc Việt Nam là một chuỗi dài tranh đấu oai hùng của tiền nhân để dựng nước và giữ nước. Ngày nay, đất nước ta lại bị cai trị bởi một tập đoàn sẵn sàng sang nhượng, bán rẻ tài nguyên, lãnh thổ lãnh hải cho ngoại bang để bảo vệ độc quyền thống trị. Hậu quả là nền kinh tế quốc gia có nguy cơ rơi vào sự thao túng của các thế lực ngoại quốc, tài nguyên, đất đai và biển cả mất vào tay ngoại bang. Nhiệm vụ thiêng liêng của mọi con dân Việt Nam là phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. Đảng Việt Tân kêu gọi mọi thành phần dân tộc, mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng tiến hành những nỗ lực sau đây:

- Đấu tranh chống mọi ký kết của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gây phương hại đến quyền lợi quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Trong thời gian qua, tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết một số hiệp định, hiệp ước vô cùng bất lợi cho đất nước. Điển hình là "Hiệp Ước Về Biên Giới Trên Đất Liền Việt Nam - Trung Quốc" được ký ngày 30/12/1999 và "Hiệp Định Phân Định Lãnh Hải Vinh Bắc Bộ" ký ngày 25/12/2000, đã nhượng cho Trung Quốc nhiều vùng đất lịch sử của Việt Nam ở biên giới phía bắc và hơn 11.000km2 lãnh hải của vịnh Bắc Bộ. Sự kiện này đã gây phẫn nộ đối với toàn thể Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chúng ta cần tiếp tục nỗ lực đấu tranh để phản đối và phủ nhận các ký kết bán nước này.

- Nghiên cứu, phân tách, thông tin những nguy cơ bất lợi cho sự phát triển của quốc gia.

Mặc dù việc mở cửa và hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu có giúp cho đời sống nhân dân được phần nào cải thiện , nhưng với mục tiêu nắm quyền bằng mọi giá, những người lãnh đạo đảng CSVN đã bất chấp những di hại lâu dài cho đất nước khi ký kết những hợp đồng vô cùng bất lợi, vay mượn những món nợ kếch sù, xử dụng lãng phí tài nguyên của đất nước. Hậu quả trước mắt là Việt Nam trở thành một quốc gia bán sức lao động rẻ, tài nguyên thô và kỹ thuật thấp, kinh tế bị lũng đoạn của các thế lực bên ngoài; và hệ qủa mai sau là những thế hệ con cháu sẽ còng lưng trả nợ. Mặt khác, do sự yếu kém và lệ thuộc của nhà cầm quyền hiện nay, một số dự án có ảnh hưởng to lớn đến môi trường sinh thái và kinh tế đã và đang được một số nước trong khu vực tiến hành, bất chấp những thiệt hại và hậu quả tại hại của nó đối với Việt Nam. Đây là những vấn đề mà người Việt Nam ở trong và ngoài nước phải cùng nhau nghiên cứu, lên tiếng ngăn cản cũng như cảnh báo trước dư luận.


đầu trang  |  In   |  Email   |