RSS

RSS (hay RSS Feed) là một kỹ thuật dùng để tự động cập nhật các bài viết của trang web chủ (nơi cung cấp dịch vụ RSS Feed) vào thẳng một trang web khác hay vào một nhu liệu đọc RSS cá nhân.

Với dịch vụ này, bạn đọc có thể đăng ký cùng một lúc tin tức từ nhiều nguồn (trang web) RSS Feed khác nhau và hiển thị tất cả các tin tức từ các trang web này trên một trang duy nhất của chính mình.

Trang web Việt Tân có cung cấp dịch vụ RSS Feed này. Sau khi đăng ký RSS Feed với viettan.org, bạn có thể cập nhật các tin tức và bài vở của chúng tôi vào trang web của riêng bạn hay của nhu liệu đọc RSS Feed.

Để đăng ký, bạn chỉ cần sao chép (copy) một trong các địa chỉ RSS Feed dưới đây (tùy theo nhu cầu ngôn ngữ):

và dán (paste) vào software RSS Feed của bạn hoặc vào trang web của riêng mình (với điều kiện trang web của bạn có khả năng đọc được các thông tin RSS).