Sinh hoạt Việt Tân trong Tết Nhâm Thìn 2012
Your browser requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

20/06/2012 @ 15:41

thế thì dân chủ ở chỗ nào chứ thưa dảng việt tân

- việt tân

25/09/2012 @ 08:35

Họ mạnh hơn chúng ta, như vậy chúng ta có hai cách lựa chọn:

Thứ nhất: Chịu thua không chống trả, nhưng rồi họ cũng chiến thắng và làm nhục dân tộc ta...

Thứ hai: Chúng ta chống trả, mặc dầu yếu thế hơn nhưng với sự đoàn kết, chúng ta có cơ hội chiến thắng, mà nếu như có thua thì chúng ta cùng lắm cho họ khiếp đảm...

Đó là câu hỏi mà Thủ tướng Winston Churchill đặt ra với người dân Anh, khi đất nước bị Đức Quốc Xã tấn công vào Đệ Nhị Thế Chiến.

- SAIGON


Góp ý kiến cho bài này