Tưởng niệm 35 năm trận đánh Hoàng Sa - 1/1974 - 1/2009


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này