Vận động cho Tự do Thông tin Internet tại Việt Nam


Email   | 

Ý kiến độc giả

Góp ý kiến cho bài này

Trong sự tôn trọng sự khác biệt ý kiến của mọi người, trang web đảng Việt Tân mong mỏi đón nhận mọi ý kiến góp ý của độc giả trong tinh thần xây dựng, đối thoại, hòa nhã, tôn trọng và tích cực. Chúng tôi xin từ chối những ý kiến có tính cách đả phá, khích bác, chửi bới, sử dụng từ ngữ bất lịch sự.

17/02/2012 @ 08:55

can co su tu do trong su dung internet o vietnam.vi do la con duong cua tri thuc va hoi nhap voi su phat trien cua the gioi

- trannam12385

5/03/2012 @ 11:25

Đa đảng, đa chính quyền sẽ đẩy mạnh hình thức dân chủ trong XH. Tuy nhiên xét về góc độ nào đó, các nước tư bản họ đi từ chế độ phong kiến và có một sự phát triển nhất định. Còn ở VN chúng ta lại đi từ phong kiến lên CNXH. Đồng ý là nhà nước VN đã có một số sai lầm trong quá khứ, nhưng hiện tại thì nước VN ta cũng đang dần phát triển. Tới một lúc nào đó, người dân sẽ tự có nhu cầu đa đảng.

Các vị muốn đa đảng, cũng được nhưng đa số người dân lại thích một đảng cầm quyền. Lịch sử đã chứng mính, các nhà hoạt động tư sản của thế giới đều phải dựa vào nhân dân để đi lên tư bản. Nhưng các vị có gì để người VN làm như thế?

- Jino Hoang


Góp ý kiến cho bài này