Biểu tình bảo vệ chiến sĩ dân chủ trong nước tại Hoa Thịnh Đốn

|22/09/2006|Thời Sự|

(Hoa Thịnh Đốn – VNN) Trong chiến dịch bảo vệ những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước, vào những ngày cuối tuần vừa qua nhiều cộng đồng người Việt trên khắp thế giới đã có những cuộc biểu tình, xuống đường phát truyền đơn và thu góp chữ ký…. Những nỗ lực này đã được sự hưởng ứng của dồng bào địa phương và cả những chính giới ngoại quốc.

Tại thủ đô Hoa Kỳ Hoa Thịnh Đốn, vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật 17 tháng 10, nhiều đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận đã biểu tình trước sứ quán CSVN tại Hoa Thịnh Đốn để lên án CSVN đàn áp truy bức các nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Sau nghi thức khai mạc và lời mở đầu của trưởng ban tổ chức, bác sĩ Đặng Vũ Chấn (Đảng Việt Tân), các ông Lê Quyền (Đảng Đại Việt Cách Mạng), ông Huỳnh Văn Hiệp (Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại), ông Lý Văn Phước (Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ), ông Lý Hiền Tài (Liên Minh Dân Chủ), giáo sư Nguyễn Ngọc Bích (Nghị Hội Toàn Quốc Hoa Kỳ) cũng lần lượt chia xẻ những nỗ lực đấu tranh nhiều mặt và phát biểu những ý đồng thuận chung là phải hỗ trợ phong trào dân chủ đang bộc phát trong nước, mạnh mẽ tố cáo CSVN trước công luận thế giới về những hành động sách nhiễu trù dập những người dân chủ trong nước.

Đặc biệt thế hệ thứ 2 đã tham gia đáng kể trong cuộc biểu tình này. Sinh viên năm thứ nhất Đại Học Georgetown Bùi Thục Duyên, sinh viên cao học đại học John Hopkins Hoàng Thụy Cơ, một cô gái mang hai giòng máu Việt-Thụy Sĩ, và nữ bác sĩ Nguyễn Rodo cũng đã phát biểu chia xẻ cảm tưởng. Thế hệ thứ hai sinh trưởng tại hải ngoại không oán nợ gì với CSVN nhưng đã noi theo thế hệ đàn anh tranh đấu vì quan tâm đến Việt Nam và thấy rõ được những bất công phi lý của chế độ CS trên đất nước Việt.

Những đoạn âm thanh phỏng vấn các nhà đấu tranh cho dân chủ đang bị xách nhiễu trong nước đã được phát ra cho những người tham dự để tạo nhịp cảm thông trong ngoài.

Sau chót đoàn biểu tình đã tuần hành vòng công viên Sheridan với những lời hô chống cộng, bênh vực phong trào dân chủ trong nước trước khi giải tán vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.