Hoạt Động của Việt Tân

Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu về nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa

Việt Tân|19/12/2017|Hoạt Động của Việt Tân|

Bản Nghị Quyết kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa và các công dân VN đang bị cầm tù vì đã trình bày những quan điểm của riêng họ; giải quyết thảm họa môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung; tôn trọng tự do ngôn luận;...

Các tổ chức nhân quyền hoan nghênh nghị quyết của Quốc Hội Âu Châu, kêu gọi trả tự do cho LS Nguyễn Văn Đài

Các tổ chức nhân quyền|16/12/2017|Hoạt Động của Việt Tân|

Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu cũng đề cập đến những điều luật khắc nghiệt của Việt Nam [điều 88, 79,... BLHS] “phạm vào pháp luật nhân quyền quốc tế”, và các mối quan tâm về an ninh quốc gia không nên “dùng làm lý cớ để đàn áp nhân quyền”.