Điều trần về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam tại Quốc hội Canada 28/5/2015

BBT-WebVT|02/06/2015|Bình Luận|

Ms. Nguyễn Mạnh Hùng, anh Trương Minh Tam và chị Nguyễn Quốc Trình điều trần về tình hình nhân quyền tại Việt Nam nói chung và tình trạng các tù nhân lương tâm nói riêng.

Buổi điều trần do Tiểu ban Quốc tế Nhân quyền, thuộc Ủy ban Thường trực về Đối ngoại và Phát triển quốc tế, Quốc Hội Canada tổ chức tại Đại Sảnh Trung Tâm của Tòa nhà Quốc Hội (Centre Block) ngày 28/5/2015, dưới sự điều hợp của Dân biểu Wayne Marston, Phó Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Quốc Hội Canada, cùng sự tham dự của một số dân biểu trong tiểu ban này.

Nguồn video: Nguồn video: Canada’s Subcommittee on International Human Rights of the Standing Committee on Foreign Affairs and International Development (http://parlvu.parl.gc.ca/ParlVu/ContentEntityDetailView.aspx?contententityid=13062&date=20150528&lang=en)