Đồng bào khắp nơi phản đối Công hàm Phạm Văn Đồng

|20/09/2011|Thời Sự|

Kính mời quý độc giả theo dõi một số hình ảnh đồng bào phản đối Công hàm Phạm Văn Đồng khắp nơi:

Paris, Pháp Quốc

Adelaide, Úc Châu

New Orleans, Hoa Kỳ

San Jose

Toronto, Canada