Front Line Defender lên tiếng về việc ông Phạm Minh Hoàng bị hủy bỏ quốc tịch VN

Front Line Defender|14/06/2017|Diễn Đàn|

Ông Phạm Minh Hoàng bị hủy bỏ quốc tịch VN, có cơ nguy bị trục xuất

Vào ngày 10 tháng Sáu, 2017, nhà bảo vệ nhân quyền người Pháp gốc Việt Phạm Minh Hoàng, nhận được một bản sao lá thư với dấu mộc từ Chủ tịch Trần Đại Quang xác định “tước quốc tịch Việt Nam” của ông. Theo lá thư đề ngày 17 tháng Năm, 2017, quyết định được dựa trên điều 88 Bộ luật Hình sự về việc tuyên truyền chống nhà nước và điều 91 về tội trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền. Việc tước quốc tịch ông Phạm Minh Hoàng có nghĩa là tình trạng cư trú của ông tại Việt Nam bất hợp pháp và có nguy cơ bị trục xuất.

Hôm 10 tháng Sáu, 2017, ông Phạm Minh Hoàng được thông báo quốc tịch ông bị tước qua lệnh ký và có hiệu lực từ Chủ tịch Trần Đại Quang. Vì ông có song tịch Pháp-Việt khiến ông sẽ bị đuổi khỏi Việt Nam. Ông Phạm Minh Hoàng dự tính sẽ khiếu nại quyết định và tuyên bố ông phải ở lại Việt Nam để chăm sóc người anh tàn tật và mẹ vợ già yếu.

Front Line Defenders bày tỏ quan ngại về hành động đàn áp gần đây đối với ông Phạm Minh Hoàng, mà chúng tôi cho rằng có liên hệ trực tiếp đến hoạt động bảo vệ nhân quyền ôn hòa và hợp pháp của ông.

Front Line Defenders kêu gọi giới chức trách tại Việt Nam:

1. Thu hồi lại ngay lập tức quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng;

2. Ngưng tấn công vào các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và phải bảo đảm trong mọi trường hợp để họ có thể tiến hành các hoạt động nhân quyền được luật pháp cho phép mà không phải sợ bị trả thù cũng như không bị ngăn cản kể cả về mặt sách nhiễu bằng pháp luật.

Nguồn: Front Line Defender