Góc nhìn Việt Tân: Làm gì khi CSVN tấn công các trang Facebook bất đồng chính kiến

|19/04/2018|Thời Sự|

Trước việc đảng CSVN gia tăng các hoạt động trên mạng xã hội nhằm tấn công vào phong trào dân chủ trong nước, đảng Việt Tân đã cùng với một số tổ chức xã hội dân sự, các nhà hoạt động và các tổ chức truyền thông độc lập đồng ký tên trong một thư ngỏ gửi tới Mark Zuckerberg, chủ nhân tập đoàn Facebook, để yêu cầu ông giải thích về các sự kiện đã xảy ra và không thoả hiệp với chính quyền CSVN đàn áp quyền tự do biểu đạt.

Xuân Ánh trò chuyện chung quanh sự kiện nầy với chị Angelina Trang Huỳnh, đại diện cho đảng Việt Tân, đã cùng ký tên trong thư ngỏ nói trên. Mời quí vị và các bạn theo dõi.