Liên Hiệp Quốc lên án mạnh mẽ Việt Nam về việc bắt giữ Luật sư Nguyễn Văn Đài

Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện ra phán quyết vào tháng Sáu năm 2017 kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho luật sư nhân quyền và blogger nổi tiếng Nguyễn Văn Đài. Phán quyết này là kết quả của kiến nghị do các tổ chức MLDI (Chương Trình Bảo Vệ Pháp Lý Cho Truyền Thông) cùng với Lawyers for Lawyers (Luật Sư Cho Luật Sư), Lawyers Rights Watch Canada (Quan Sát Nhân Quyền Luật Sư Canada), PEN International (Văn Bút Quốc Tế) và Việt Tân đệ nạp lên Liên Hiệp Quốc vào tháng Mười Một năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Đài là một luật sư nhân quyền hàng đầu và một nhà tranh đấu nổi tiếng cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ông bị bắt vào tháng Mười Hai năm 2015 với tội danh giàn dựng là “tuyên truyền chống phá nhà nước” và bị biệt giam từ đó đến nay chưa được đem ra xét xử. Việc bắt giữ xảy ra vào lúc ông trên đường đến gặp phái đoàn Cộng Đồng Châu Âu (EU) trong kỳ đối thoại nhân quyền thường niên giữa Việt Nam và EU. Trước khi bị bắt giam, ông thường xuyên bị nhà cầm quyền sách nhiễu và hành hạ vì những hoạt động của ông. Trước đó ông đã từng bị kết án “tuyên truyền chống phá Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, một điều khoản mơ hồ thường dùng để bịt miệng những tiếng nói chỉ trích trong nước. Ông lãnh án tù tám năm, vừa đi tù vừa bị quản chế tại gia, trước khi được trả tự do vào tháng Ba năm 2015.

Quyền con người của ông Nguyễn Văn Đài đã bị vi phạm nhiều lần. Ông bị biệt giam từ tháng Mười Hai năm 2015. Ông bị khước từ đại diện pháp lý từ lúc bị bắt giữ đến giờ và gia đình không được gặp mặt. Tuy sức khoẻ bị suy sụp, giới chức trách không chịu cho ông được chữa tri.

Ủy Ban xét thấy rằng việc bắt giữ và giam cầm ông Nguyễn Văn Đài là tùy tiện và nhằm mục tiêu ngăn chận không cho ông thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến về tình trạng nhân quyền và chính trị tại Việt Nam. Theo lời của Ủy Ban, “việc nhà cầm quyền Việt Nam liên tục và một cách có hệ thống sách nhiễu, hành hung và bắt giữ ông Đài hơn 10 năm nay, được bên đứng đơn viện dẫn mà Chính quyền không phản bác, cho thấy việc giam cầm hiện nay của ông Đài là một phần của việc đàn áp có khuôn mẫu vì những hoạt động bảo vệ nhân quyền của ông. Đáng chú ý là Ủy Ban còn nhận thấy việc tước đoạt tự do của con người một cách tùy tiện tại Việt Nam là một vấn nạn rộng khắp và cảnh báo rằng, “việc cầm tù lan rộng hoặc có hệ thống hay những việc tước đoạt tự do trầm trọng khác là vi phạm pháp luật quốc tế và có thể cấu thành tội ác đối với nhân loại.”

Ông Padraig Hughes, giám đốc pháp lý của MLDI cho biết, “Đây lại thêm một trường hợp trong một chuỗi dài hồ sơ để chống đối việc Việt Nam dùng những điều luật quá rộng và mơ hồ để bịt miệng ký giả và giới bảo vệ nhân quyền bằng cách tước tự do của họ. Thông điệp của Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện rất rõ; lạm dụng những điều luật đó có thể tương đương với tội ác đối với nhân loại. Việc giam giữ ông Nguyễn Văn Đài là bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền của ông, và Việt Nam phải trả tự do ngay cho ông.”

Đọc phán quyết của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện về hồ sơ của ông Nguyễn Văn Đài nơi đây.

Nguồn: MLDI

BÀI MỚI

Chuyện Biển Đông được chú trọng nhất trong phiên họp ASEAN tuần tới

Các căng thẳng kéo dài liên quan đến tranh chấp Biển Đông dự trù sẽ là chuyện chính yếu để bàn khi các giới chức quốc phòng ASEAN sắp sửa họp tuần tới ở Singapore. Cuộc họp sắp diễn ra trong bối cảnh những biến chuyển trên Biển Đông mới diễn ra không lâu giữa lực lượng Mỹ và Trung Quốc trên vùng biển Trường Sa.