Lm. Antôn Đặng Hữu Nam gửi công văn phúc đáp công văn của UBND tỉnh nghệ An

GNsP|21/03/2017|Diễn Đàn|

(20.03.2017) – Ngày 17.03.2017 vừa qua, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam đại diện cho 1200 giáo dân Phú Yên và các ngư dân vùng phụ cận trong vụ việc đệ đơn khởi kiện FORMOSA đã gửi công văn phúc đáp công văn 1022 của UBND tỉnh Nghệ An đến các cơ quan nhà nước và Giáo Hội.

Trong công văn phúc đáp, linh mục Antôn Đặng Hữu Nam cho biết sẽ tiếp tục khởi kiện Formosa. “Nếu chính quyền tiếp tục ngăn cản chúng tôi như không cho các doanh nghiệp vận chuyển chuyên chở chúng tôi đến toà án, chúng tôi sẽ đi bộ!. Để tránh sự đàn áp lại còn bị vu khống như ngày 14.02.2017, chúng tôi sẽ tự trói tay mình để đi bộ đến toà án”.

GIÁO PHẬN VINH
GIÁO XỨ PHÚ YÊN

V/v: Phúc đáp
công văn số 1022/UBND-NC
của UBND Tỉnh Nghệ An.

Quỳnh Lưu, ngày 17 tháng 03 năm 2017

Kính gửi:
Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi: Linh mục Đặng Hữu Nam, là đại diện tinh thần cho 1200 giáo dân Phú Yên và các ngư dân vùng phụ cận trong vụ việc đệ đơn khởi kiện công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa (Formosa), phúc đáp nọi dung văn bản số 1022/UBND-NC của quý vị liên quan đến sự việc ngày 14/2/2017, như sau:

– Việc Linh mục Thục Đình Thục quản xứ Song Ngọc và ngư dân các xã: Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ, thực hiện quyền khởi kiện do hiến pháp và bộ luật tố tụng dân sự quy định để đi đệ đơn khởi kiện Formosa là việc làm hợp pháp.

– Việc dân lựa chọn giải pháp khởi kiện Formosa theo quy định để yêu cầu công bằng, là giải quyết sự việc một cách văn minh, phù hợp với thông lệ của các quốc gia dân chủ, tiến bộ trên thế giới, cần khuyến khích.

– Việc chính quyền tỉnh Nghệ An có hành vi ngăn cản quyền hiến định của dân là một việc làm vi hiến và vi luật.

– Việc chính quyền dùng mọi nguồn lực và biện pháp, nhất là bạo lực đàn áp dân thể hiện quyền hiến định là hoàn toàn phi pháp, bất công và vô nhân đạo, đi ngược lại quyền lợi dân tộc.

– Ngày 14/2, thông qua các video do người dân quay trực tiếp cho thấy chính nhà cầm quyền đã dựng sẵn kịch bản, đàn áp đẩm máu ngư dân, không có chuyện ngư dân bạo loạn!

Xét thấy:

– Khởi kiện Formosa là quyền hiến định của công dân, được hiến pháp, pháp luật Việt Nam bảo hộ.

– Khởi kiện Formosa là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ sự sống còn và tương lai của giống nòi, dân tộc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Đáng lẽ ra:

– Nhà cầm quyền phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ.

– Phải khuyến khích, bảo vệ và giúp đỡ, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền hiến định của mình một cách văn minh, tiến bộ.
Trên cơ sở pháp lý, chúng tôi sẽ:

– Tiếp tục đệ đơn khởi kiện Formosa, đòi công bằng và quyền lợi của mình, bảo vệ tương lai giống nòi, bảo vệ đất nước trong tinh thần ôn hòa, bất bạo động.

– Nếu chính quyền tiếp tục ngăn cản chúng tôi như không cho các doanh nghiệp vận chuyển chuyên chở chúng tôi đến tòa án, chúng tôi sẽ đi bộ!

– Để tránh sự đàn áp lại còn bị vu khống như ngày 14/2/2017, chúng tôi sẽ tự trói tay mình để đi bộ đến tòa.

– Nếu chính quyền tiếp tục ngăn cản, đàn áp chúng tôi cách vi hiến và vi pháp, chúng tôi sẽ dành cho mình quyền khởi kiện, tố cáo chính quyền ra trước tòa án quốc tế và công luận quốc tế!

Trân trọng!

Giáo xứ Phú Yên, ngày 17 tháng 03 năm 2017
Đặng Hữu Nam

Nơi Nhận:
– Như trên.
– Bộ Công An.
– Bộ Quốc Phòng.
– Bộ Tư Pháp.
– Bộ Nội Vụ.
– Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
– Văn Phòng Chính phủ.
– Thanh tra Chính phủ.
– TT Tỉnh ủy, HĐND, Lãnh Đạo UBND Tĩnh Nghệ An.
– TT Tỉnh ủy, HĐND, Lãnh Đạo UBND Tĩnh Hà Tĩnh.
– Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An.
– TT Thị ủy Quỳnh Lưu.
– TT Thị ủy Kỳ Anh.
– Đức Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Hà Nội.
– Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.
– Đức Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Huế.
– Đức Giám Mục Micael Hoàng Đức Oanh.
– Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh.
– Linh Mục Đoàn – Giáo Phận Vinh.
– Lưu Vp.

Nguồn: FB Tin Mừng Cho Người Nghèo