Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu về nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa

Việt Tân|19/12/2017|Hoạt Động của Việt Tân|

Vào Ngày 14 Tháng 12 vừa qua, Quốc Hội Âu Châu đã thông qua bản Nghị Quyết khẩn cấp dưới tiêu đề “Tự Do Ngôn Luận Tại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Hóa.” Bản Nghị Quyết kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa và các công dân Việt Nam đang bị cầm tù vì đã trình bày những quan điểm của riêng họ; giải quyết thảm họa môi trường biển tại bốn tỉnh miền Trung; tôn trọng tự do ngôn luận; chấm dứt việc dùng điều luật 79 và 88 để đàn áp các tiếng nói đối lập.

Mời quý độc giả theo dõi những lời phát biểu của một số Dân biểu Quốc Hội Âu Châu vận động cho nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa cũng như các nỗ lực của liên minh NGOs cho chiến dịch #NgưngNgayĐànÁp.