Phóng sự Điều trần Quốc hội Canada

|01/05/2015|Bình Luận|

Ông Đỗ Hoàng Điềm điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam tại Quốc Hội Canada ngày 21-04-2015. Buổi điều trần đặt dưới sự chủ tọa của Dân biểu Scott Reid, chủ tịch Tiểu Ban và các thành viên gồm Dân biểu Wayne Marston, bà dân biểu Nina Grewal, Dân biểu Irwin Cotler, Dân biểu Jim Hyllier, Dân biểu David Sweet, Dân biểu Tyrone Benskin và hai Dân biểu dự thính là bà Judy Sgro và bà Kirsty Duncan.

Video điều trần được trích từ trang nhà của Quốc hội Canada (http://www.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeMeetings.aspx?Cmte=SDIR&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=2&Stac=8378955#DT20150421SDIRMEE64ID8378955)

BBT-WebVT