QUAN ĐIỂM

Đánh dấu 36 năm Dựng Cờ Chính Nghĩa

Lý Thái Hùng|07/03/2018|

Ngày 8 tháng 3 năm nay, đánh dấu đúng 36 năm (1982-2018) ngày Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt Trận, tiền thân của Đảng Việt Tân, công [...]

Góc Nhìn Việt Tân: Viễn cảnh Việt Nam 2018

Việt Tân|25/01/2018|

Kathy Triệu phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân | Việt Nam đã trải qua một năm 2017 đầy biến động. Viễn cảnh của Việt Nam năm 2018 theo cái nhìn của Ông, và phương hướng đấu tranh của Việt Tân trong thời gian tới.

APEC 2017 và tương lai Việt Nam

Lý Thái Hùng|13/11/2017|

Lần thứ hai sau 11 năm, nhà cầm quyền CSVN đã đăng cai tổ chức APEC 2017 tại Đà Nẵng, diễn ra gần một tuần lễ từ ngày 6 đến 11 tháng 11 vừa qua. So với lần tổ chức APEC 2006 tại Hà Nội, lần này CSVN đã dồn khá nhiều tiền bạc để phô trương...

Vì sao CSVN im lặng trước đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông?

Chân Trời Mới Media|31/07/2017|

CTM Media phỏng vấn ông Lý Thái Hùng | Trong những ngày vừa qua, dư luận rất quan tâm về nguồn tin có hay không việc nhà cầm quyền CSVN ra lệnh ngưng việc thăm dò dầu khí tại lô 136-03 ở Biển Đông vì sự đe dọa của Trung Quốc.

Giá trị quan điểm nhân bản của Việt Tân trong công cuộc đấu tranh hiện nay

Trần Diệu Chân|21/07/2017|

Kẻ thù chính của dân tộc chúng ta là “chế độ độc tài” chứ không phải đảng viên Cộng sản, và đích nhắm của toàn dân là chấm dứt chế độ tai hại này. Trên con đường đó, chúng ta không tiêu diệt người Cộng sản, vì hầu hết họ là những nạn nhân của cái ác, của chính sách ngu dân, bưng bít,...

Đánh dấu 35 năm Dựng Cờ Chính Nghĩa

Lý Thái Hùng|07/03/2017|

Ngày 8 tháng 3 năm nay, đánh dấu đúng 35 năm (1982-2017) ngày Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, gọi tắt là Mặt Trận, tiền thân của Đảng Việt Tân, công bố bản Cương Lĩnh Chính Trị nhằm minh định lập trường đấu tranh cứu nước và dựng nước...

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hết thời

Lý Thái Hùng|11/01/2017|

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên phó chủ tịch nước đã viết một bài phân tích về tình hình của đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, dưới tiêu đề “một vài suy nghĩ về xây dựng Đảng”...

Phải đóng cửa Công Ty Formosa Hà Tĩnh

Lý Thái Hùng|30/06/2016|

5 giờ chiều ngày 30 tháng 6, nhà cầm quyền CSVN sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố về nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ cá chết hàng loạt xảy ra ở [...]

Cá chết, tội phạm và giải pháp

Lý Thái Hùng|14/06/2016|

Vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung không phải là một tai họa xảy ra đồng loạt trong vài ngày mà là một diễn biến kéo cả tháng trời. Bắt đầu cá [...]

41 năm nhìn lại ngày 30 tháng 4

Chân Trời Mới Media|30/04/2016|

CTM Media phỏng vấn ông Lý Thái Hùng | Cứ đến ngày 30 tháng 4 hàng năm, các sinh hoạt liên quan đến biến cố này đã được tổ chức tùy theo góc nhìn của mỗi phía, mỗi bên...