SBTN trao đổi với ông Đỗ Hoàng Điềm về tình hình chính trị Việt Nam vào ngày 7 tháng 10/2009

|19/10/2009|Bình Luận|