Email đến bạn bè bài viết:

Ngày thứ hai Đoàn ngư dân Song Ngọc lên đường khởi kiện Formosa


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)