Email đến bạn bè bài viết:

Ottawa, Canada: Thông báo biểu tình về việc CSVN đàn áp thô bạo giáo dân đi khiếu kiện Formosa


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)