Email đến bạn bè bài viết:

Công an Nghệ An có quyết định bắt tạm giữ người phản đối Formosa


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)