Email đến bạn bè bài viết:

Giáo xứ Vạn Lộc thắp nến cầu nguyện cho công lý sự thật, cho LM Đặng Hữu Nam và LM Nguyễn Đình Thục


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)