Email đến bạn bè bài viết:

Tước quyền công dân của Gs Phạm Minh Hoàng, CSVN đã vi phạm những gì?


(Bấm vào tựa đề trên để quay trở lại bài này, hoặc điền các chi tiết dưới đây để gửi đến cho người thân quen.)